Gündəlik Arxiv: 04 Mart 2022

açıq dərs

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müəllimi Rəhimli Aytən Arif qızının Praktik tərcümə fənnindən III kurslarda “İngilis dilində əsas idiomlar, feli birləşmələr və söz birləşmələri”mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Davamı