açıq dərs

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müəllimi Rəhimli Aytən Arif qızının Praktik tərcümə fənnindən III kurslarda “İngilis dilində əsas idiomlar, feli birləşmələr və söz birləşmələri”mövzusunda açıq dərsi keçirildi.