Həmzəyeva Taliyə Saleh qızı

Həmzəyeva Taliyə Saleh qızı

Həmzəyeva Taliyə Saleh qızı –baş müəllim

Həmzəyeva Taliyə Saleh qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1953-cü il 1 martda Qax rayonunun Qum kəndində anadan olmuşdur.
 • 1961-1970-ci illərdə Qax rayonunun Qum kənd orta məktəbində təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir. 3 övladı var.

 

TƏHSİL ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI:

 • 1971/1976-cı illərdə Bakı şəhərində “SSRİ-nin 50 illiyi” adına Azərbaycan Pedoqoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis dili fakültəsini bitirmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

 • 1976/2004-cü illərdə orta məktəbdə müəllim 2004-2006-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici Dillər” fakültəsinin “Qrammatika” kafedrasında müəllim.
 • 2006-ildən “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında baş müəllim.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM  VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında Ali təhsilin bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə çərçivə kurikulumunun tətbiqi ilə bağlı treyninqdə iştirak etmişdir.
 • Bakı , 08 sentyabr -12 sentyab 2008-ci il.
 • Atlended the translation Traininq session within the framework of the “511329-TEMPUS-1-2010-1-AZ-TEMPUS-JPCR”

Reforming interpreting and Translation Studies in Azerbaijan”

 • Project Leld on 18-22 april 2011.
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Mədəd təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuş İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə İntel “Gələcək üçün Təhsil” təlim kursunu bitirmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • Xarici dilin öyrənilməsində tərcümənin rolu   – GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2011 №3
 • Kurikulumun tədbiqində müəllim-şagird münasibətlərinin rolu – GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2011 №3
 • Ролевые игры на уроках английского языка- GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2012 №3
 • İngilis dili dərslərində lüğətin öyrədilməsi – GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2015 №3
 • Uşaqların hər tərəfli inkişafında oyunların rolu – GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2015 №2