Səmədova Sehran İsmayıl qızı

Səmədova Sehran İsmayıl müəllim

Səmədova Sehran İsmayıl qızı – müəllim.

Səmədova Sehran İsmayıl  qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 02. 1956.Xanlar rayonunda anadanolub.
 • 1962-1972 ci illərə Xanlar rayonu Səfərəliyev qəsəbə orta məktəbdə təhsi l almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Subaydır.

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1972-1976-ci illərdə Bakı şəhərində SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitunun “Alman dili”ixtisası üzrə bitirmişəm.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1976-cı illərdən Səfərəliyev qəsəbə orta məktəbində müəllimə işləyirəm. 2005 ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında  müəllimə işləyirəm.

                

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Soz birləşmələri 2011/2012
 2. Dərsliklərdə verilmiş lüğətin prizentasiyası və onun mənasının öyrədilməsi 2012/2013
 3. Felin ümumi xarakteristikası və onun qrammatik kateqoriyalari. Felin müəyyən və qeyri-müəyyən formaları 2013/2014
 4. Tələbə və şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi yolları.
 5. Nəzəri fonetika – proqram Gəncə