Yadigarova Mübərra Həsən qızı

 

Bioqrafiq  məlumat.

Yadigarova Mübərra  Həsən  qızı ———  21-03–1951.     Füzuli  rayonu  Horadiz  kəndində  anadan olub.

1958—1968  ci illərdə həmin məktəbdə  orta təhsil almışdır.

1976 cı ildə  Azərbaycan  Dövlət  Xarici  Dillər İnstitutunu  bitirmişdir.

1976/78 ci  illərdə İmişli rayonunda  təyinatla Alman  dili  müəllimi,  1978 /89  cu ilə  qədər Füzuli  rayonu Horadiz  kəndində ,   1989/2016 cı illərdə  Gəncə şəhəri  31  saylı  tam  orta məktəbdə müəllim və direktor müavini işləmişdir.

2013/14 cü tədris ilindən GDU-nin Alman dili kafedrasımda Alman dili müəllimi işləyir.