açıq dərs

15.03. 2017ci il tarixdə Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müəllimi Ağayeva Türkanın II kurs İngilis dili müəllimliyi kafedrasında “İntensity of Emphasis” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

 

Açıq dərsdə: – Fakültə dekanı müavini Aslanova M, kafedranin müdiri dos Rəhimov M, dos. A.Həmidov, alman dili kafedrasının müdiri f.f.d.E. Atakişiyev və kafedranın digər müəllimləri iştirak etdilər. dərs “yaxşı” qiymətləndirildi.