“City life. Life in the country.” mövzusunda açıq dərs

Kafedra:- Leksika və ölkəşünaslıq

Müəllim:- Hüseynova Türkan

Mövzu:- City life. Life in the country

Fənn:- Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri

İxtisas:-TərcüməI