“Uzlaşma” mövzusunda açıq dərs keçirildi

Kafedra: Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi

Fənn: Xarici dilin kommunikativ qrammatikası

Müəllim: f.f.d Talıbova Aygün

Kurs: I

Mövzu: “Uzlaşma”