Home reading “Treasure İsland” Chapter IX. Essential İdioms mövzusunda açıq dərs

Kafedra:- Leksika və ölkəşünaslıq

Müəllim:-Tağıyeva Aytəkin

İxtisas:- Tərcümə I kurs

Fənn:- Praktik tərcümə

Mövzu:- Home reading “Treasure İsland” Chapter IX. Essential İdioms