açıq dərs

Kafedra:-Alman -dili

İxtisas:-Alman dili müəllimliyi III- kurs

Fənn:-İxtisas dilinin üslubiyyatı

Mövzu: -Funksional üslublar

Müəllim: – f.f.d Müslümova Ofelya