açıq dərs

Kafedra:-Leksika və ölkəşünaslıq

İngilis dili müəllimliyi III- kurs

Fənn:-Nitqin inkişafı

Mövzu: -Əvvəki; ASEAN Ministerial; yeni-Vocabulary of Newspaper

Müəllim: Baş müəllim İsmayılova Gülnur