xarici dillər fakültəsi üzrə keçiriləcək onlayn dərslərin C Ə D V Ə L İ

S/s Tarix Saat Fənn İxtisas
Müəllimin adı, soyadı Kurs
30.03.2020
1. 10:00 Yazılı tərcümə müəll.Hacıyeva Urqiyyə Fərhad Tərcümə(ingils)III kurs
2. 11:00 Müasir rus dili dos.Əhmədova Kəmalə Qələndər Xarici dil müəllimliyi(rus)III kurs
3. 12:00 Xarici dilin tədrisi metodikası-1 dos əvəzi Orucov Məhərrəm Alı Xarici dil müəllimliyi(fransız)II kurs
31.03.2020
1. 10:00 Xarici dilin qrammatikası-2 b/m.Kərimova Vüsalə Ədalət Xarici dil müəllimliyi(alman)I kurs
2 11:00 Xarici dildə oxu və nitq-2 dos.Əliyeva Sevda Cəlal Xarici dil müəllimliyi(rus)I kurs
3. 12 :00 Xarici dildə oxu və nitq-6 f.f.d.İsgəndərova Vüsalə Fazil   Xarici dil müəllimliyi(fransız)III kurs
01.04.2020
1. 10:00 Yazılı anlama və yazılı ifadə Müəll.Nəsibova Gülnarə Şaməddin Tərcümə(ingils)II kurs
2. 11:00 Xarici dilin fonetikası-4 dos.Bağırova Sevinc Nadir   Xarici dil müəllimliyi(rus)II kurs
3. 12:00 Nəzəri fonetika b/m.Hüseynova Zemfira Qomboy Xarici dil müəllimliyi(fransız)III kurs
02.04.2020
1. 10:00 Xarici dilin qrammatikası-4 müəll.Yusifli Arzu Nəsif Xarici dil müəllimliyi(alman)II kurs
2. 11:00 Xarici dilin fonetikası-4 müəll.Ağayeva Türkan Səyavuş Xarici dil müəllimliyi(ingilis)II kurs
3. 12:00 Xarici dildə oxu və nitq-6 b/m.Əliyeva Günel Mübariz Xarici dil müəllimliyi(ingilis)III kurs
03.04.2020
1. 10:00 Xarici dilin üslubiyyatı dos.Adilov Rasim Əli Xarici dil müəllimliyi(ingilis)III kurs
2. 11:00 Funksional yazı üslubu dos.Müslümova Ofelya Surxay Xarici dil müəllimliyi(alman)III kurs
3. 12:00 İxtisas ölkəsinin ədəbiyyatı b/m.Abbasova Yaqut  Novruz Xarici dil müəllimliyi(fransız)II kurs