“Bayramlar” (Almaniyada və Azərbaycanda) mövzusunda açıq dərs

Kafedra: Alman dili

Müəllim:İbrahimova Nigar

Fənn: Xarici dildəbacarıqları

İxtisas: Xarici dil müəllimliyi (Alman) II

Mövzu:  “Bayramlar” (Almaniyada və Azərbaycanda)