“Mənim ailəm” Yiyəlik əvəzlikləri mövzusunda açıq dərs

Kafedra: Alman dili

Müəllim: Qasımova Gözəl

Fənn: Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya

İxtisas: Xarici dil müəllimliyi (İngilis Rus böl) I

Mövzu: “Mənim ailəm” Yiyəlik əvəzlikləri