Açıq dərs

23.11.2016-cı il  tarixdə  İngilis  dili müəllimliyi  I kursda  Talıbova Aygün Nofəl qızının  “Modal verbs”   mövzusunda  ingilis  dilinin   qrammatikası  fənnindən  açıq dərsi  olmuşdur. Açıq dərsdə  fakültə  dekanı müavini Aslanova M , kafedra  müdiri dos. M.Rəhimov, dos. Həmidov A, müəl E.Abdullayeva, iştirak etdilər.

Davamı

Açıq dərs

22.11.2016-cı il  tarixdə  Fransız  dili müəllimliyi  rus  bölməsi  III kursda  Hüseynova  Zemfira Qanboy  qızının  Leksikologiya  fənnindən  “Dilin Reqistrləri”  mövzusunda açıq dərsi  olmuşdur. Açıq dərsdə  fakültə  dekanı  dos. Ə. Əsgərov , kafedra  müdiri dos. M.Rəhimov, dekan müavini  M.Aslanova,   iştirak  etmişlər. Dərs  yaxşı  qiymətləndirilmişdir.

Davamı

Açıq dərs

                22.11.2016-cı il  tarixdə  ingilis  dili müəllimliyi  rus  bölməsi  I kursda  Məmmədzadə  Natəvan  Yusif  qızının  “Passive  Voice”   mövzusunda  ingilis  dilinin   qrammatikası  fənnindən  açıq dərsi  olmuşdur. Açıq dərsdə  fakültə  dekanı  dos. Ə. Əsgərov , kafedra  müdiri dos. M.Rəhimov, fakültə  elmi-metodiki  şuranın  sədri M.Orucov, rus  dili  kafedrasının  müdiri  dos. K.Əhmədova […]

Davamı

Açıq dərs

15.11.2016-cı il tarixdə  Leksika və Ölkəşünaslıq fakültəsinin müəllimi Rzayeva Mədinə Əliağa qızının İngilis dilində oxu və nitq fənnindən İngilis dili müəllimliyi II kurslarda  Ç.Dikkensin “Böyük ümidlər əsəri” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi.. Açıq dərsdə: Fakültə dekanı dos.Ə.Əsgərov, kafedranin müdiri dos.S.Kazımova, baş müəllim M.Aslanova, dos.A.Həmidov, Alman dili kafedrasının müdiri  E.Atakişiyev və kafedranın digər müəllimləri iştirak etdilər.

Davamı

Açıq dərs

15.11.2016-cı il tarixdə Alman dili kafedrasının müəllimi Yadigarova Mübərranın İngilis dili ixtisasının 23 qrupunda “Xarici dil (Alman dili)” fənnindən “Tamamlıq budaq cümləsi Leksik və qrammatik çalışmalar” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.   Açıq dərsdə: Fakültə dekanı dos.Ə.Əsgərov, Alman dili kafedrasının müdiri  E.Atakişiyev  dos.S.Kazımova, dos.A.Həmidov, və kafedranın digər müəllimləri iştirak etdilər.

Davamı

Bayraq Günü

  Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyi rəmzidir. Bu gün Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan müqəddəs Dövlət Bayrağımız- milli bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada  qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası milli bayraq haqqında qərar verib. Nazirlər Şurasının sədri […]

Davamı

Açıq dərs

02.11.2016-cı il tarixdə Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının müəllimi Hüseynova Ayşənin “Şifahi anlama və şifahi ifadə” fənnindən Tərcümə ixtisasının II kursunda “Unit 2. Word issues. 1. Rain Forest. 2. The Garbage Project.” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

Davamı

Açıq dərs

     01.11.2016-cı il tarixdə Alman dili kafedrasının  baş müəllimi  Qasımova Gözəl Telman qızının III kurslarda ” Xarici  dildə Oxu və nitq” fənnindən “Wechselprapositionen” “Jahreszeiten” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Davamı