Əməyə qiymət

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının laborantı Qasımova Elnarə “Maliyyə savadlılığı” mövzulzrı üzrə vebinarlarda fəal iştirak etmişdir.