səmimi ortam-danışıq klubu

Hər şənbə günü ingilis dilində təşkil olunan danışıq klubumuzun bu dəfəki mövzusu adət və ənənələr haqqında idi. Səmimi atmosferdə baş tutan debat və diskusiyalar “coffe break” lə davam etdi.