“Fransız ədəbiyyatında XIX əsr ədəbi cərəyanları. realizm. naturalizm” mövzusunda açıq dərs keçirildi

İxtisas:-Fransız dili müəllimliyi

Kafedra:- Fransız dili

Müəllim:-f.f.d. dos(attestatsız) Aygün Əliyeva

Fənn:-İxtisas ölkəsinin ədəbiyyatı

Mövzu:- “Fransız ədəbiyyatında XIX əsr ədəbi cərəyanları. Realizm. Naturalizm”