“xüsusi hadisələr” mövzusunda açıq dərs keçirildi

Kafedra:-Leksika və ölkəşünaslıq

İngilis dili müəllimliyi III- kurs

Fənn:-Xarici dildə oxu və nitq

Mövzu:-Xüsusi hadisələr

Müəllim:  Əliyeva Günel