14.12.2021-ci il tarixdə Alman dili kafedrasında növbəti iclas keçirildi

Gündəlik məsələlər:

  1. Kafedra müdiri dos.(at-sız) E.M.Atakişiyevin dosent elmi adı almasının müzakirəsi.

2. Kafedranın müəllimi A.Yusifli və X.Camalzadənin rektorluğa təqdim etdiyi ərizələrinin müzakirəsidir.

İclasda Fakültə dekanı və kafedranın əməkdaşları iştirak etmişlər.