Kafedra müdirlərinin nəzərinə!

1. Pedaqoji təcrübəyə aid hesabat nümunələrinin elektron fomalarını fakültənin saytına yerləşdirmək.

2. Pedaqoji təcrübəyə aid dərslərin keçirilməsi üçün icmal (dərslərin bütün mərhələləri nəzərə alınmaqla nümunə kimi) fakültənin saytına yerləşdirmək.

3. Hansı IV kurs tələbələrinə pedoqoji təcrübə zamanı sınaq dərslərin mövzuları verilməyibsə onlara mövzular sayta yerləşdirməklə verilsin.

4. İstehsalat təcrübəsinə (tərcümə ixtisası) aid hesabat nümunəsinin elektron fomalarını fakültənin saytına yerləşdirmək.

         Yuxarıda verilənlər barədə tyutorlar vasitəsilə tələbələrə tapşırıqlar verilsin və köməklik üçün Sehranla əlaqə saxlanılsın.

1) Buraxılış işinə aid tələbələrə tapşırıqlar verilsin. (fakültənin saytına yerləşdirməkilə).

2) Dövlət imtahanına aid suallar tələbələrə verilsin (fakültənin saytına yerləşdirməkilə).

3) Fakültə üzrə keçirilən dərslərin cədvəli dekan müavini  Məleykə müəlliməyə verilsin. (1-ci günə kimi)