Xarici dillər fakültəsində AHK-nın hesabat yıgıncağı.

13 fevral 2020-ci il tarixdə Fakültə həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçirildi. Yığıncağa fakültə dekanı dosent Əjdər Əsgərov açdı. Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri b/m Roma Allahverdiyeva hesabat nitqilə cıxış etdi. Yığıncaqda müəllimlər öz cıxışlarında yeni təkliflər verdilər. Yığıncaq iştirakçıları  açıq səsvermə yolu ilə fakültə həmkarlar təşkilatının yeni heyyətini secdi. Yığıncağın işində Universitet AHK-nın sədri Afaq Qasımova iştirak etdi.