İnkar suallar, ayırıcı suallar və əks-səda sualları adlı açıq dərs keçirildi

Kafedra: Orammatika və ingilis dilinin tədrisi

Müəllim: Qəhrəmanova Zülfiyyə

Fənn: Xarici dilin kommunikativ qrammatikası

Mövzu: “İnkar suallar, ayırıcı suallar və əks-səda sualları”

İxtisas: Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) I kurs