Fakültə elmi şurası

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2023/2024 TƏDRİS İLİNƏ AİD

04  SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

Gündəlik məsələlər

  1. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi və Praktik Xarici dillər kafedrasının tədris-metodiki və tərbiyə işlərinin vəziyyəti
  2. Fakültədə qeyri-ixtisas fənlərinin tədrisi vəziyyəti
  3. Fakültə ictimai təşkilatların işinin təşkili vəziyyəti
  4. Müəllim seçkisi
  5. Cari məsələlər