“Multikulturalizmin cəmiyyətin siyasi, iqtisadi sosial və mədəni inkişafına təsiri” mövzusunda açıq dərs

Kafedra: Sosial fənlər

Müəllim: Tağızadə Mələk

Fənn: Multikulturalizmə giriş

Mövzu: İxtisas: “Multikulturalizmin cəmiyyətin siyasi, iqtisadi sosial və mədəni inkişafına təsiri”

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) Ikurs