“Qiymətləndirmə tapşırıqlarının seçilməsi” mövzusunda açıq dərs

Kafedra: Orammatika və ingilis dilinin tədrisi

Müəllim: Qəhrəmanova Zülfiyyə

Fənn: Xarici dilin tədrisinin müasir problemləri

Mövzu: “Qiymətləndirmə tapşırıqlarının seçilməsi”

İxtisas: Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) IV kurs