“Tərcümə metodları və ekvivalentlik anlayışı” mövzusunda açıq dərs

Kafedra:- Leksika və ölkəşünaslıq

Müəllim:- Hacıyeva Urqiyə

Mövzu:- “Tərcümə metodları və ekvivalentlik anlayışı”

Fənn:- Tərcümə nəzəriyyəsi

İxtisas:- Xarici dil müəllimliyi (İngilis III kurs)