Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının dosenti, f.f.d Elnarə Abdullayevanın kafedra müdiri seçilməsinin təqdimatı

Bu gün Gəncə Dövlət Universitetinin Humanitar məsələləri üzrə prorektoru Gülsüm Fətəliyeva, Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının dosenti, f.f.d Elnarə Abdullayevanın kafedra müdiri seçilməsinin təqdimatını keçirdi. Təqdimatda Xarici dillər fakültəsinin dekanı Əjdər Əsgərov və kafedranın müəllimləri iştirak etdilər.