Əliyeva Zahirə Məşədi Ələkbər qızı

 1. Dos. Əliyeva Zahirə Məşədiələkbər q.

 

Vəzifəsi:  Praktik Xarici dillər kafedrasının müdiri

Telefon:   050 633 45 71

Email:   zahireeliyeva57@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1964-1974-cü illərdə Gəncə şəhəri Məhəmməd Füzuli adına tam orta 22 saylı məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1975-1980-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər institutunun İngilis dili ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

2004-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi Dilçilik kafedrasının dissertant olmuşdur.

2010-cu ildə Filologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

2013-cü ildə Praktik Xarici dillər kafedrası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1980 – 1984-cü illərdə H.Zərdabi adına KDPİ-nin Xarici Dillər kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir.

1984-1998-ci ildədək Gəncə şəhər M.Sabir adına 5 saylı orta məktəbdə İngilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

1998-ci ildən hal hazıradək Gəncə Dövlət Universtitetinin Xarici dillər fakültəsinin Praktik Xarici dillər kafedrasında çalışır.

2013-cü ildən hal hazıradək Praktik Xarici dillər kafedrasında müdir vəzifəsində çalışır.

2011- ci ildən 2013 ilə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Praktik Xarici dillər kafedrasında dosent əvəzi, 2013 – cü ildən dosent vəzifəsində çalışıram.

 • Təltiflər: Qabaqcıl təhsil işçisi.
 • Gəncə Dövlət Universitetin 80 illik yubileyi münasibəti ilə 06.noyabr 2018-ci il tarixli 2/158 saylı əmri ilə təltif olunmuşam.
 • Təhsil nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Fəxri Fərman Universitetdə uzun müddətli qüsursuz fəaliyyətinə görə təltif edilmişdir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

“İngilis və Azərbaycan dillərində Telekommnikasiya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 12 yanvar 2010 cu il tarixli (protokol ¹ 02 qərarı ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışam).

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2011-ci ildə Rusiya Federasiyasının Elm Nazirliyi, Belgorod Dövlət Universitetində keçirilən elmi konfrasda iştirak etmişdir.

2014-cü ildə Turkiyə Respublikasının NİĞDE universitində elmi məqalə ilə çıxış etmişdir.

2014-cü ildə Polşa Respublikasının Lodz şəhərində “CLARK  University and university of  Social Sciences master-degree proqrams”  ixtisas artırma kursunda iştirak etmişəm.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Azərbaycanca-ingiliscə rusca telekommunikasiya terminləri – lüğət. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Gəncə – 2014
 2. İngilis dili . Ali məktəblərin Magistr pilləsi üçün proqram.
 3. İngilis dili . Ali məktəblərin qeyri ixtisas magistr pilləsi üçün dərs vəsaiti. Gəncə 2016
 4. Müxtəlif sistemli dillərdə telekommunikasiya terminlərinin linqvistik təhlili. Monoqrafiya. Elm və təhsil. Bakı 2018
 5. Ali məktəblərin qiyabi şöbəsi üçün proqram. Gəncə 2018
 6. “English” Ali məktəblərin qiyabi şöbəsi üçün dərs vəsaiti. Gəncə 2018
 7. Ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası xarici dil ( ingilis dili) proqram. Gəncə 2019
 8. “Business and Academic Communication” adlı dərs vəsaiti –Bakı 2021.
 9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət universiteti “Xarici dildə (ingilis dili) işgüzar və Akademik Kommunikasiya”-Ali məktəblərin bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə proqram-Gəncə 2022
 10. Xarici dildə (İngilis dili) işgüzar və akademik kommunikasiya 2 “ adlı fənn proqramı. Azərbaycan respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı 2022
 11. Typology as a special branch of linguistics. “Colloquium – journal” Warshava International conference 20.04.2023

Dil bilgisi: İngilis, türk

Partiyalığı: YAP