“Assimilyasiya və assimilyasiyanın dərəcələri” mövzusunda açıq dərs

Kafedra:- Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi

Müəllim:-Cəlilova Türkan

İxtisas:- İngilis dili müəllimliyi I kurs

Fənn:- İngilis dilinin kommunikativ fonetkası

Mövzu:- “Assimilyasiya və assimilyasiyanın dərəcələri”