İbrahimova Nigar Fərman qızı baş müəllim.

İbrahimova Nigar Fərman baş müəllim

İbrahimova Nigar Fərman qızı baş müəllim.

 

 

İbrahimova Nigar Fərman qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 06.1978 cı ildə Gəncə şəhərindəanadanolub.
 • 1985-1995 ci ildə Gəncə şəhəri Nadir Hüseynov adına 38 saylı  orta məktəbdə təhsilalmışvəhəminməktəbibitirmişdir.
 • Ailəlidir.

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 

 • 1995-1999cu illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Dillər Universitetinin  “Roman-german filologiyası”fakültəsinin Alman dili bölməsinin bakalavr pilləsini bitirib.Alman dili və ədəbiyyat müəllimi filoloq dərəcəsi almışdır. 2003/2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Müqayisəli tarixi dilçilik.” Ixtisasının magistr pilləsini bitirib. Dilşünas dərəcəsini almışdır.

 

 

 • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

2002/2005-ci illərdə Gəncə  şəhərində Azərbaycan Müəllimlər İnstitunda laborant,  2005- ci ildən isə Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında  müəllim, 2010-cu ildən isə baş  müəllimvəzifəsində işləyir.

 

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Alman dilinin praktik fonetikası üzrə fənn proqramı.    Bakı 2009.
 2. Alman dilinin şifahi və yazılı nitq praktikası fənni üzrə proqram.   Bakı 2009.
 3. Bakalavr ali təhsil pilləsi üçün alman dili üzrə fənn proqramı. Proqram. Gəncə 2009.
 4. Azərbaycan və Alman dilində söz vurğusu və onun oxşar və fərqli cəhətləri. Məqalə. Gəncə 2011.
 5. Tərcümənin leksik problemləri. Məqalə.  Gəncə 2011.