Camalzadə Xanım Mərkəz qızı

Camalzadə Xanım Mərkəz müəllim

Camalzadə Xanım Mərkəz qızı  müəllim

 

 

Camalzadə Xanim Mərkaz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının  müəllimi.

  • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
  • 03.1990 cı ildə Gəncə şəhərindəanadanolub.
  • 1996-2007ci ildə Gəncə şəhəri 17 saylı orta məktəbdə təhsilalmışvəhəminməktəbibitirmişdir.
  • Ailəlidir, ikiövladıvar.

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 2007-2011ci illərdə Gəncə şəhərindəGəncə Dövlət Universitetinin   “Alman dilimüəllimliyi”ixtisasının bakalavr pilləsini bitirib.2012/2014 cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi”nin magistr pilləsini bitirib.
  • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2015 ci  ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında əvvəlcə müəllim, 2013 cu ildən isə həmin  kafedrada baş müəllim işləyir.

  • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici Dillər” fakültəsinin Alman dili kafedrasında müəllim işləyirəm.

                

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ