Kərimova Vüsalə Ədalət qızı

 

Kərimova Vüsalə Ədalət kafedra müdiri baş müəllim

Kərimova Vüsalə Ədalət qızı – baş müəllim.

 

 

Kərimova Vüsalə Ədalət qızı.

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 03. 1965 Şamaxi şəhərində anadan olub.
 • 1972-1982-cin illərdə Baki şəhəri 248 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1982-1988-ci illərdə Krasnodar şəhərində Kuban Dövlət Universitetində “Roman-german filologiyasi” fakültəsinin Alman dili  bölməsini bitirib,alman dili və ədəbiyyati müəllimliyi, filoloq dərəcəsi almışdır.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1988-ci illərdə 11 saylı orta məktəbdə müəllim, metodist.
 • 1994-cü illərdə Texnologiya Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda müəllim.
 • 2000-ci ildən Texnologiya Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim və ADU-da dissertant kimi “Səbəb tipli tabeli mürəkkəb cümlələrin kommunikativ -sintaktik rolu”adlı dissertasiya işinin mövzusunu təstiqlətdirmişdir.
 • 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Dillər kafedrasında,2005 -ci ildən Alman dili kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2011-ci ildən 2016-cı ilədək Alman dili kafedrasında müdir vəzifəsində çalışmışdır.

Müdafiə ərəfəsindədir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Лексические заимствования в немецком языка. Gəncə, 1997, 1 səh.
 2. Alman dilində intonasiya, onun funksiyası və növləri haqqında. Tezis. Gəncə,1998, 1 səh.
 3. Словосложение самый продуктивный способ словообразования. Gəncə,1999, 2 səh.
 4. Коммуникативно – синтаксическая роль спи причинного типа. Gəncə, 2000, 2 səh.
 5. Alman dilində səs və fonemlər haqqında. Tezis. Gəncə, 2000, 2 səh.
 6. Müasir Alman dilçiliyində fonem nəzəriyyəsinə dair. Tezis. Gəncə, 2003, 1 səh.
 7. Alman dilində söz vurğusunun yeri. Tezis. Gəncə, 2003, 4 səh.
 8. Условие смысловых элементов слова (аффиксов). Gəncə, 2003, 3 səh.
 9. Язык как средства раскрытия значения слов. Сегментация с помощью контекста. Elmi əsərlər məcmuəsi. VII. Bakı, “Nurlan”, 2004.1 səh.
 10. German dillərində söz (leksik ay). GDU. Elmi xəbərlər. Bakı, “Nurlan”, 2006.

4 səh.

 1. Программа. Немецкого языка для бакалавров. Proqram. Gəncə, 2006, 4 səh.
 2. Претериту сильных глаголов в немецком и прошедшее законченное нады; -ди в Азербайджанском  языке. Məqalə. GDU. Elmi xəbərlər. Bakı, “Nurlan”, 2007, 4 səh.
 3. Развитие немецкого языка в дописьменный период. ( примерно с  в  до середины  VIII в.). Məqalə. GDU. Professor – müəllimlərinin aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi –tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. Gəncə, 2008, № 1. 3 səh.
 4. Bakalavr ali təhsil pilləsi üçün ölkəşünaslıq fənni üzrə tədris proqramı. Gəncə, 2008, 0,7 ç. v.
 5. Alman dili üzrə proqram. Bakı, 2008, 0,7 ç.v.
 6. Müasir Alman dilinin praktik qrammatikası. Proqram. Bakı, 2009, 1,4 ç.v.
 7. Alman dilinin praktik fonetikası üzrə fənn proqramı. Proqram. Bakı, 2009, 1,4 ç.v.
 8. Alman dilinin yazılı və şifahi nitq praktikası üzrə tədris proqramı. Proqram. Bakı, 2009, 1,4 ç.v.
 9. Коммуникативная целостность текста. Məqalə. Аз.У.Я. 151 – 153. Г.Курск. Журнал научных публикаций аспирантов  и  докторантов. №4. Апрель 2010. 4 səh.
 10. Структурная целостность текста. Məqalə.АУЯ, 2010, 4 səh.
 11. Семантическая смысловая целостность текста. Понятие темы. Məqalə. АУЯ. 2010. 4 səh.
 12. Ulu öndər Heydər Əliyev və xarici dillərin Gəncədə öyrənilməsinin inkişaf yolları. Məqalə. SDU, 2013
 13. Mirzə Şəfi Vazeh. Metodiki. Elm və Təhsil. Gəncə, 2014. 183 səh.
 14. Mirzə Şəfi Librettosu. Tərcümə. Gəncə ,2014.