Talıbova Aygün Nofəl

Talıbova Aygün Nofəl qızı

Talıbova Aygün Nofəl qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “ Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1977-ci il 08 dekabrda Mingəçevirşəhərində anadan olmuşdur.
 • 1985-1995-ci illərdə Mingəçevir şəhəri 10 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI
 • 1998-2002-ci illərdə Gəncə şəhərində Gəncə Dövlət Universitetinin “ İngilis dili “ istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 2002-2004-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “ Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 3\194 nömrəli əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gtəncə Dövlət Universitetinin “ Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2003-2006- cı illərdə Gəncə Humanitar Kollecində ingilis dili müəllimi.
 • 2004-20015-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “ Xarici dilllər” kafedrasında müəllim
 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Müstəqillik dövru Azərbaycan tənqidinin ədəbi prosesdə rolu”.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 22 Aprel 2011-ci il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Dillər Universitetində Bakı müəllimlərin təkmilləşdirməsi institutunda 511329-TEMPUS-1-2010-1-AZ-TEMPUS-JPCR treyninqində iştirak

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

* The interpretation of speech units. məqalə GDU. Magistrantların elmi məqalələr məcmuəsi.      Bakı—“Nurlan”-2003 Səh.49-52

* Mirror Principle. məqalə GDU. Magistrantların elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı-“Nurlan”-2003 Səh.81-84

* Combinations of words to express thoughts. məqalə GDU.ElmiXəbərlər. Gəncə, 2010, №2  Səh.163-166

* Relations between sentences məqalə GDU.ElmiXəbərlər. Gəncə,2010,№2 Səh.170-173

* The simple sentence in classical scientific grammar. məqalə GDU.ElmiXəbərlər. Cəncə,2010,№3 Səh.216-218

* The Beginning of dictionary Making in Britain. məqalə GDU.ElmiXəbərlər. Gəncə,2011,№1 Səh.144-146

* The categories of the finite verb. məqalə GDU.Elmi Xəbərlər Gəncə,2011,№2 Səh.169-172

* Classification of borrowings according to the language from which they were borrowed. məqalə GDU. Elmi Xəbərlər  Gəncə, 2012 №2 çapda

* Classifications of objects məqalə GDU. Elmi Xəbərlər Gəncə, 2012№2 çapda

* Ədəbi proses və tənqidin estetik təbiəti, Konfrans üçün məqalə GDU. Doktarantura şöbəsi. 2012 Səh. 322-323

* Yazıçı tənqidi və ədəbi proses. Konfrans üçün məqalə GDU. Doktarantura şöbəsi.

2013 Səh. 111-113

* The role of the literary criticism in the Azerbaijan literature. Məqalə. GDU. Elmi Xəbərlər Gəncə, 2013 №3 Səh.151-153

* Yazıçı tənqidinin təhlili. Məqalə. GDU. Elmi Xəbərlər Gəncə, 2014 № 1 Səh.107-111

* Müstəqillik dövründə Azərbaycan tənqidində yeni meyar axtarışları Məqalə çapda

* Müasir dövürdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin rolu. Məqalə. Naxçıvan 2014 çapda

* kritika. Xaricdə çap olunan məqalə. Ukrayna 2014 çapda

* Müstəqillik illərində yaşanan ədəbi proses. Məqalə

* Xaricde konfrans məqaləsi. Məqalə

* Ədəbiyyatşünaslıqda tənqidin nüfuzu. Məqalə

* Ədəbi tənqidin mətbuatda rolu. Məqalə

* Sənətkar şəxsiyyəyi və yaradıcılıq prosesi. Məqalə

* Tənqidin inkişafında mətbuatın rolu. Məqalə