Sadıqlı İlhamə Yavuz qızı

 

Sadıqlı İlhamə Yavuz qızı

Sadıqlı İlhamə Yavuz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının müəllimi.

 • QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 03.1984-cü il Gəncə şəhərində anadan olmuşam.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 3/194 nömrəli əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin “Dünya ədəbiyyatı“ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏT

 • 2001- ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakultəsinin İngilis dili ixtisasına qəbul olunmuşam və 2005- ci ildə Filologiya peşə istiqaməti üzrə bakalavr pillləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm .
 • 2005 ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dilşunaslıq istiqamətinin Xarici dil (İngilis –dili )ixtisaslaşması üzrə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.
 • 2008- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında müəllim kimi fəalliyyət göstərirəm.Təqdirəlayiq iş fəaliyyətim ücün fakültə elmi şurası doktorantura mərhələsində təhsil almağım ücün mənə xasiyyətnamə verib.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Dil Siyasətinin Gəncə Dövlət Universitetinin Dillər İxtisasında Tədrisinə Dair GDU. Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin Qurucusu vəmemarıdır.
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans.Gəncə 2013 səh243-251
 • İngilis dilinin frazeologiyasının tədrisində semantik universalı səciyyəli entomorfizmlərə istinad faktoru Azərbaycan Dillər Universiteti №5 Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri Respublika Elmi Praktik Konfrans Bakı 7-8 may 2014, Səh  217-219, Tezis
 • Azərbaycan və İngilis dillərində psixiloji davranış qüsurlarını ifadə edən entonim komponentli frazeoloji vahidlər Gəncə Dövlət Universiteti №2 2014 Elmi Xəbərlər Fundamental,humanitar,və təbiət elmləri seriyası, Səh 163-164
 • İnformasiya kommunikasiya texnologiyası Gəncə Dövlət Universiteti№3 2014 Elmi Xəbərlər Fundamental, humanitar,və təbiət elmləri seriyası, Səh 140-143, həm müəllif Məmmədova Gülnaz
 • Dünyanın dil mənzərəsini formalaşmasında alınma frazeologizmlər və alluzial fonların rolu barədə(Azərbaycan və ingilis dillərindəki entonim komponentli frazeoloji vahidlərin numunəsi əsasında) 21 əsr Mədəni Paradiqması Multimədəni Aspektdə respublika elmi praktik konfransinin materialları.ADU Bakı 25-26 noyabr 2014. Səh 116-117, Tezis