Piriyeva Leyla Məzahir qızı

Piriyeva Leyla Məzahir qızı, müəllim

1982-ci il 6 iyulda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1998- ci ildə  Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbi bitirərək Bakı Slavyan Universitetinə daxil olmuş və 2002-ci ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirərək  filoloq ixtisası almışdır. 2006-2008 illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura bölməsində təhsil almışdır. 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir. 2 övladı var.

Nəşr olunmuş elmi və metodiki əsərlərin  siyahısı:

 

  1. Причины возникновения омонимов в русском языке.(Məqalə)
  2. Основные виды педагогических тестов. (Məqalə)
  3. Функционирование русского языка. (Məqalə)
  4. Технология интерактивного обучения. (Məqalə)
  5. Культурологический подход в преподавании русского языка. (Məqalə)
  6. Специфические черты языка публицистики и особенности их функционирования в данном стиле. (Məqalə)
  7. Коммуникативные качества речи. (Məqalə)
  8. Критерии выделения частей речи в трудах различных ученых. (Məqalə)
  9. Русский язык (развитие профессиональной речи). (Dərs vəsaiti)
  10. Использование интернета в преподавании иностранных языков (Tezis)