Mustafayeva Elmira Süleyman

Mustafayeva Elmira Süleyman

  Elmira Süleyman Mustafayeva-baş müəllim

Mustafayeva Elmira Süleyman

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının baş müəllimi.
 • QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1956-ci il 21 oktyabırda Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kəndində anadan olmuşam.
 • 1963-cü illərdə Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, dörd övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1973-cü ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına AZ. Redaqoji Xarici Dillər İnstitutuna daxil olmuşam.
 • 1978-ci ildə həmin institutda ingilis və alman dilləri ixtisası üzrə tam kursu bitirmişəşm
 • Dövlət imtahan komissiyasının 1978-ci il 28 iyun tarixli qərarı ilə mənə ingilis və alman dilləri müəllimi ixtisası verilmişdir.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1978-ci ilin avqust ayının 15-dən 2001-ci ilin sentyabr ayına qədər Göy-göl şəhər 3 saylı orta məktəbində alman və ingilis dilləri müəllimi işləmişəm.
 • 2001-ci ilin sentyabrından indiyə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında işləyirəm.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • The Principles of the Classification of Compound Words. GDU-Xəbərlər Gəncə-2009 №2
 • “ Modal Verbs in Modern English and their Translations into Azerbaijani” GDU, EX. Gəncə 2010 №2
 • “The Categories of the finite Verb” GDU.EX. 2013
 • “İngilis dilinin kanada variantında alınma sözlər” GDU. EX. 2013
 • “The Importance of teaching Vocabulary”
 • “How to study English Intonation and tones”
 • “Verbida in constructions”