Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı

Məmmədzadə Natəvan Yusif qızı

Məmmədzadə Natəvan Yusif  qızı  – baş müəllim

 

Məmmədzadə Natəvan Yusif  qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1970-ci il 16 dekabırda Gəncə şəhərində anadan olmuşam.
 • 1977-1987-cü illərdə Gəncə şəhəri 18 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1990-1995-cu illərdə Bakı şəhərində “ Azərbaycan Dillər” Universitetində “İngilis-alman” dilləri istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1995-2001-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda müəllim.
 • 2001-ci illərdə 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • The Use of Articles
 • Principals of English Punctuation
 • Notation
 • Фразеология и обучение иностранному языку, H. Zərdabi adına GDPİ, Bakı, 1998
 • Употребление неопределенного и определенного артикля, H. Zərdabi adına GDPİ, Bakı, 1998, həm müəllif dos.Həmidov A
 • Помощь учебного общения в овладении иностранного языка, GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi, İ. Bakı, “Nurlan”,2001
 • Имена существительные, употребляющиеся только в единственном и во множественном числе, GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi, İ Bakı, “Nurlan”, 2002
 • Притяжательные местоимения, GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi, İ Bakı, “Nurlan”, 2003
 • Цели обучения иностранному языку, GDU-nun Elmi əsərlər məcmuəsi, İ Bakı, “Nurlan”, 2003
 • “Combinations of words to express thoughts”. Elmi Xəbərlər. Gəncə-“-2010№2
 • “Fonetika və Fonologiya “Fənn proqramı, Gəncə 2011
 • The category of case of the noun, GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə № 1, 2009, həm müəllif b\m.Aslanova Məleykə
 • “The investidation of the determination principles of lexical and grammatical units “GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə № 1, 2011
 • “Categorial structure of the word“GDU, “Elmi xəbərlər”,№2, Gəncə, 2010, həm müəllif b\m. Məmmədova Gülnaz
 • “İngilis dilinin tədrisində oyunların rolu””The role of games in teaching English” Elmi Xəbərlər. Gəncə-“-2013№2
 • “The imperative mood of verb and its using in modern English “ Elmi Xəbərlər. Gəncə-“-2013№2
 • “Abbreviation as a type of word-building of spoken words“ Elmi Xəbərlər. Gəncə-“-2013№2, həm müəllif b\m. Mustafayeva Elmira
 • “ Assessment in The Classroom“GDU. Elmi Xəbərlər Gəncə, 2014№2, A. Bəşirova