Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı

Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı

Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı -baş müəllim

Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1984-cü il 20 avqust Gəncə şəhərində anadan olmuşam.
 • 1991-2001-ci illərdə Gəncə şəhəri 23 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2001-2005-ci illərdə Bakı şəhərində  Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya İngilis dili    istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.
 • 2005-2007-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin  “Dilşunaslıq” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 3/194 nömrəli əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin “Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi“ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 2005-2007-ci illərdə Bakı şəhəri “Esperanto” xarici dillər kursunda müəllim.
 • 2007-2013-cu il Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakultəsinin  Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi kafedrasında müəllim
 • 2013-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Sosial dilçilik və ədəbiyyat nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2012-ci il 18-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransı.
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2013-cü il 19-20 dekabr tarixlərində Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransı.
 • Пятигорск. I Международная научно-практическая конференция 24-25 октября 2014 года

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

KİTABLAR

 . 1.The Problem of the Category of Voice-GDU, Bakı 2008

1.Word Oder and İnversion in Modern English. GDU, Baki 2008

 1. The Principles of the Classification of Compound Words. GDU .Elmi Xəbərlər,№2.2009
 2. Modal Verbs in Modern English and Their Translations into Azerbaijani,GDU.Elmi Xəbərlər № 2.2010
 3. Learning English Autonomously . GDU .Elmi xəbərlər, Gəncə . № 2,2011

5.The Grammatical Categories of the Verb. GDU Elmi Xəbərlər , Gəncə №3 2012

6.The Use of İndefinite Tenses in the Passive voice. GDU Elmi Xəbərlər  , Gəncə №3 2012

 1. XX Əsr Amerika Ədəbiyyatı və Con Apdaykın “ Kenyavr” romanı GDU Elmi Xəbərlər ,

Gəncə №3 2013

8.Con Apdayk Yaradıcılığında mifologizm və avtobioqrofizm  ADU Bakı 2013

9.Con Apdaykın Alleqorik Üslubu Dil  və Ədəbiyyat Bakı  2014

10.XX əsr Amerika Nəsri və Con Apdayk Filologiya Məsələləri №8 2014

 1. Nəsrin Mifik Mənşəyi Filologiya Məsələləri №7 2014

12.Миф и Реальность в Творчестве Джона Апдайка IIМеждународной научно-практической конференции Пятигорск 2015