Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı

 Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı

Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Qrammatika və  İngilis dilinin tədrisi” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1977-ci il 13 oktyabırda Gəncə şəhərində anadan olmuşam.
 • 1984-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı şəhərində “ Xəzər” Universitetində “İngilis-Ərəb” dilləri istiqaməti üzrə bakalavır dərəcəsi almışdır.
 • 2001-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “Müqayisəli dilçilik” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 3/194 nömrəli əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin “Dünya ədəbiyyatı“ ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏT
 • 1999-2001-ci illərdə orta məktəbdə müəllim.
 • 2001-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda müəllim.
 • 2010-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Qramatika və ingilis dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Müasir dövrdə (1991-2011-ci illər) ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda  Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi problemləri”.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2012-ci il 18-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransı.
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2013-cü il 19-20 dekabr tarixlərində Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransı.
 • Пятигорск. I Международная научно-практическая конференция 24-25 октября 2014 года

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1.The theory of translation as a branch of linguistics.AMEA GDU,Xəbərlər.Gəncə,2007,№28
 • 2.Denotative and connotative meaning GDU,Elmi Xəbərlər.Gəncə,2007,№2
 • 3.Verb-forming suffixes. GDU,Elmi Xəbərlər.Gəncə,2008,№2
 • 4.The semantic structure of polysemantic words. GDU,Elmi Xəbərlər.Gəncə,2009,№2
 • 5.Relations between sentences. GDU,Elmi Xəbərlər.Gəncə,2010№2
 • 6.The Beginning of dictionary Making in Britain.GDU,Elmi Xəbərlər.Gəncə,2011,№1
 • Classifications of objects. GDU. Elmi Xəbərlər Gəncə, 2012№3
 • ABŞ-ın “ Aerbaijan International” jurnalının  səhifəsində Azərbaycan  ədəbiyyatı  məsələləri.Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII  Respublika Elmi Konfransının Materialları. I cild, Bakı-2013.
 • Nizami Gəncəvi əsərlərinin ingilis dilindəki tərcümələri və tədqiqləri haqqında. GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə,2013 №4
 • “İngilisdilli ədəbiyyatşünaslıqa Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.” Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının Materialları. II cild, Bakı-2013.
 • Qərb ədəbiyyatından bədii tərcümənin tarixinə dair. BDU.Dil və ədəbiyyat.Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 2 (90) Bakı-2014.
 • Azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcüməsi və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqi tarixi. AMEA Naxçıvan bölməsi. İncəsənət dili və ədəbiyyat institutu.”Axtarışlar” cild 4, №3.Naxçıvan-2014.
 • Перевод и издания произведений Низами Гянджеви. Ученые записки Таврическое национального университета им. В. И. Вернадского. Том 27(66)№3.Симферополь-2014.
 • Появление литературы на Азербайджанском языке.

I Международная научно-практическая конференция 24-25 октября 2014 года. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XX I века.

Пятигорск -2014.

 • XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcuməsi və tədqiqi məsələləri. AMEA.Nizami adına Ədəbiyyat institutu.Ədəbi əlaqələr. IX toplu.Bakı-2015.