Tələbə Elmi Cəmiyyəti

BeautyPlus_20151012133118_fast_2

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri – Şamilova Şahnaz Vaqif qızı

Fransız dili kafedrasının müəllimi

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1.1981- ci ildə 22 mayda  Ermənistan respublikasının Vardenis  şəhərində anadan olmuşdur.

 1. 1987-1998-ci illərdə Göygöl rayonu , 3 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır
 2. Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADI

 1. 1999-2003-cü illərdə, Lənkəran Dövlət Universitetində ” Filologiya”( Fransız dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə bakalavr (fərqlənmə) dərəcəsi almışdır.
 2. 2009-2011 -ci illərdə, Naxçıvan  Dövlət  Universitetində “ Dilşunaslıq” üzrə magistr (fərqlənmə)  dərəcəsi almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2003-2006-cı illərdə, Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə fransız dili müəllimi
 2. 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində fransız dili müəllimi

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Oxu və nitq, fransız dilinin proqressiv fonetikası.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

1.Quelques particularités de l`emploi du temps présent français et sa comparaison

avec l`azerbaïdjanais.Gəncə 2013.Elmi xəbərlər,səh 148.

2.Quelques moyens dans l`acquisition des temps français par les apprenants azerbaïdjanais. Gəncə 2016.Elmi xəbərlər,səh

 SERTİFİKАТLАR

Fransa səfirliyi tərəfindın təşkil olunmuş kurs və treninqlər ;

2007-cı il Zakatala, Village Français

2012-ci il Qəbələ, Village Français

2013-cü il Gəncə ,Village Français

2013-cü il Fransa, Besançon şəhərində CLA-da təkmilləşdirmə kursu

2015-ci il Lənkəran, Village Français

IMG_4608

IMG_4547IMG_4615

IMG_4623

Xarici dillər fakültəsi  TEC- nin illik konfransında  iştirak edən tələbələrin

                 S İ Y A H I S I


 1. Məmmədli Zümürd Məhərrəm qızı – 2-ci kurs ingilis dili

The role of the literary criticism in the Azerbaijan

Elmi rəhbər:b\m Talıbova Aygün

 1. Quliyeva Başxanım Rəhim qızı -3-cu kurs fransız dili

Comment apparendre la langue française rapidemnet et facilement

Elmi rəhbər:b\m Hüseynova Zenfira

3.Ridvanova Elgün Rəçid qızı- 2-ci kurs alman dili

Kultur und Tradition in Deutschland

Elmi rəhbər:b\m Kərimova Vüsalə

4.Ramazanova Şəlalə Şahin qızı- 2 –ci kurs ingilis dili

The role of games in process of teaching foreign language

Elmi rəhbər:müəl. Sadıqova Gülər

5.. Əhmədova Ofeliya Otello qızı -2-ci kurs fransız dili (rus bölməsi)

Отличие притяжательных прилагательных у русских и французов

Elmi rəhbər:b\mHüseynova Zenfira

 1. Məsimova Zülfiyyə Azər qızı – 2-ci kurs alman dili

Die Werke von Heinrich Heine

Elmi rəhbər:b\m Kərimova Vüsalə

7.Mirzəyeva Zərnişan Taleh qızı- 2-ci kurs ingilis dili

A.Kristinin dedektiv hekayələrində retrospeksiya kateqoriyasının analizi

Elmi rəhbər:dos.Rəhimov Mehdi

 1. Məmmədova Aygün Akif qızı -2-ci kurs fransız dili (rus bölməsi)

Отличия между французскими и русскими гласными

Elmi rəhbər: Şamilova Şahnaz

9.İsmayılova Leyla Əli qızı – 2-ci ingilis dili

The ways of translating phraseological units

Elmi rəhbər:b\m Hacıyeva Səbinə

 1. Məmmədova Safurə Rövşən qızı -2-ci kurs fransız dili (rus bölməsi)

Le COD et le COİ du français en comparauson du russe

Elmi rəhbər:b\m Hüseynova Zenfira

 1. Quliyeva Günel Elşən qızı- 2- ci kurs ingilis dili

How to be professional teacher?

Elmi rəhbər:müəl.Sadıqova Gülər

 1. İsmayılova Esmeralda Rauf qızı -2ci kurs fransız dili (rus bölməsi)

La culture française

Elmi rəhbər:b\m İsgəndərova Vüsalə

 1. Hacıyeva Rəvanə Müzakir qızı -3-cu kurs fransız dili

Fransız dilində ən çox işlənən zamanların əmələ gəlməsi və onların ingilis dilindəki zamanlarla müqayisəsi

Elmi rəhbər: Şəmilova Şahnaz

14.Nəzrin  Əvəz qızı – 2- ci kurs fransız dili ( rus bölməsi)

English idions

Elmi rəhbər:b\m Nəbiyeva Samirə

 1. Bayramova Həqiqət Nizami qızı -2-ci kurs fransız dili

L’emploi et la valeur du Présent de l’indicatif

Elmi rəhbər:b\m Allahverdiyeva Roma

 1. Abbasova Tamella Araz qızı -1ci kurs fransız dili (rus bölməsi)

Что такое Франкофония

Elmi rəhbər:b\m İsgəndərova Vüsalə

 1. İlyasov Sübhi Təvəkkül oğlu

Mentorluq nədir

Elmi rəhbər:b\m Qəhramanova Zülfiyyə

 

Gəncə  Dövlət Universiteti

Xarici Dillər Fakültəsi

 

Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunmuş Fakültə TEC- nin  elmi konfransı.

Konfransın keçirilmə tarixi- 15 dekabr 2017- ci il

Konfransın keçirilmə yeri  GDU III korpus

Məqalələrin mətni A 4 formatında, 3 səhifə, Times New Roman 14 şirifti ilə hər tərəfdən 20 mm saxlanılmaqla 1 intervalla yığılır.

Məqalələrin qəbulu – 10.11.2017-ci il  tarixinədək.

Konfransın işçi dilləri- Azərbaycan, rus, igilis, fransız, alman.

Fərqlənən məqalələrin müəlliflərinə sertifikat veriləcək.

TEC-in növbəti iclası

?

?

 

?