Allahverdiyeva Roma Vəli qızı

baş müəllim Allahverdiyeva Roma Vəli qızı

Allahverdiyeva Roma Vəli  qızı

Fransız dili kafedrasının  baş müəllimi

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1.1955- ci ildə 4  avqusta   Goronboy rayonu Dəliməmədli qəsəbəsində anadan   olmuşdur.

  1. 1962-1972-ci illərdə Dəliməmədli qəsəbəsi orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  2. Ailəli deyil

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADI

  1. 1972-1976 Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitunu Fransız dili  fakültəsini  bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  1. 1976-1999 –cu illərdə  Dəliməmədli qəsəbə orta məktəbində   müəllim işləmişdir.
  2. 199-cu ildən indiyə  qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Fransız dili kafedrasında  baş müəllimidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Fransız dilinin qrammatikası, oxu və nitq, fransız dlininin tarixi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

  1. Gəncə- Avropa ədəbi- mədəni əlaqələri Azərbaycan Respublikası Təsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universteti Elmi əsərlər məcmuəsi Gəncə 2013-cü il

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ