Ağamirov Cahan Mirbaba oğlu

 

Ağamirov Cahan Mirbaba oğlu– baş müəllim

Ağamirov Cahan Mirbaba oğlu

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik xarici dillər” kafedrasının baş müəllimi.

 

QISA BIOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1945-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1945-1965-ci illərdə Gəncə şəhəri M.Ə Sabir adına tam orta məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir , bir övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1966-1971-ci ildə Azerbaycan Dövlət Universitetinin “Şərqşunasliq” fakultəsində təhsil almiş və orada şərqşunas ixtisasını almışdır.
 • 2011-ci ildən AMED-nın Nizami adına İnstitutunun Ədəbiyyat şöbəsinin dissertantıdır .

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1971 –ci ildən orta məktəblərdə müəllim .
 • 2002-ci ildən GDU-da“Praktik Xarici Dillər” kafedrasında müəllim .
 • 2007ci ildən həmin kafedranın baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İran ədəbiyyatşunaslıqında Nizami irsinin öyrənməsi və tədqiqi mövzüsünda dissertasiya işi

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2011-ci ildə “Novruz bayramı” ilə əlaqədər İİR-nın paytaxtı Tehran şəhərində iştirak etmişdir .
 • 2014-cü ildə Turkiyə Respublikasının NİĞDE universitində elmi məqalə ilə çıxış etmişdir..
 • 2015-ci ildə İİR-nın Təbriz şəhərində iştirak edərək sertifikat almışdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Fars dili” dərslik kitabı. Bakı 2009
 • “Turk dilində həm sifət, həm də zərf düzəldən şəkilcilər”. Bakı-2015
 • 20 elmi məqalərin müəllifidir. 2005-2015-ci illər
 • Qazağıstan və Türkiyədə Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş məqalələri nəşr edilmişdir. Astana 2009. Niğde 2014.