Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı

Безымянный

Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı  

Gəncə Dövlət Universitetinin “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1988-ci il 1 may tarixində Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1994-2005-ci illərdə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2005-2009-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
 • 2009-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 10 dekabr 2014-cü il tarixli 3/313 nömrəli əmrlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid” ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-2011-ci illərdə Çağ Öyrətim İşlətmələri şirkətində müəllim
 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında müəllim
 • 2016-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasında baş müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, tərcümə və linqvistika

 

THOMSON REUTERS İNDEKSLİ BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALLARDA ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • ISJ Theoretical and Applied Science. №08(40), 2016. SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. p-ISSN: 2308-4944 (print). e-ISSN: 2409-0085 (online) Harrisburg, USA

 

BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏRDƏ İŞTİRAKI

 • TEMPUS Project on Reforming Interpreting and Translation Studies in Azerbaijan. Teaching CAT tools. Ganja State University. 5-7 September 2013
 • TEMPUS Project “Curriculum Development and Capacity Building in the Field of EU”. Lusofona University, Lisbon, Portugal. 10 February – 02 March 2014

 

BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM VƏ FORUMLARDA İŞTİRAKI

 • “XXI Əsrdə Dünya Elminin İnteqrasiya Prosesləri” Gənclərin Beynəlxalq Elmi Forumu. Gəncə, 10-14 oktyabr 2016

 

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ SEMİNAR VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Международной научно-практической конференции «Тюркская Филология в Свете Современных Достижений» посвященной Году литературы в РФ и РБ, 75-летию со дня рождения профессора Д.С.Тикеева. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Башкирский Государственнный Университет, 11 декабря 2015 г.
 • Международной научно-практической конференции “Язык, письменность и алфавит: актуальные проблемы их взаимодействия”. Республика Адыгея, г. Майкоп, 26-27 октября 2016 г.
 • «Dil və mədəniyyət» Respublika Elmi-Praktiki Konfransı. Bakı, Azərbaycan Dillər Universiteti. 8-9 oktyabr 2015
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti, 29-30 aprel 2016
 • Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XX  Respublika Elmi Konfransı. Bakı, ADNSU, 24-25 may 2016
 • Gənc Alimlərin I Beynəlxalq Elmi Konfransı. Gəncə, GDU, 17-18 oktyabr 2016
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı, Bakı Mühəndislik Universiteti. 05-06 May 2017
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransı. Lənkəran, Lənkəran Dövlət Universiteti. 5-6 may 2017
 • Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXI  Respublika Elmi Konfransı. Bakı, BDU, 24-25 oktyabr 2017
 • Gənc Alimlərin II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Gəncə, GDU, 26-27 oktyabr 2017
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı”. Bakı, Bakı Mühəndislik Universiteti. 27-28 Aprel 2018

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • The Distinctive Features of American English; GDU, Elmi xəbərlər – №2. Gəncə, 2013
 • The Analysis of Critical Realism Period in English Literature; GDU, Elmi xəbərlər – №3 Gəncə, 2013
 • The Role of Body Language in Communication; AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri – №8. Bakı, 2013
 • The Translation of Cultural Terms: AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri – №9. Bakı, 2013
 • Review of Mass Media Translation; AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri – №1, «Elm və Təhsil», Bakı, 2015
 • The Analysis of Culture Concept in Translation; GDU, Elmi xəbərlər – №1. Gəncə, 2017

 

 

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 

 • The comparative historical analysis of Nizami Ganjavi’s creation. © Shabnam Mammadova. © LAP LAMBERT Academic Publishing – International book market search Ltd., Maurutius, 2017. ISBN: 978-3-659-51405-0 (kitab)
 • Tərcümə (ingilis dili) ixtisası üzrə Bakalavr hazırlığı üçün «Eşidib anlama və nitq» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında: Əmr F/136 – 16.02.2018), Gəncə, 2018, 55 səh.
 • Tərcümə (ingilis dili) ixtisası üzrə Bakalavr hazırlığı üçün «Kompüter tərcümə proqramları» fənnindən proqram. (Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında: Əmr F/136 – 16.02.2018), Gəncə, 2018, 10 səh.

 

Безымянный