hikmət elmi araşdırmalar toplusunda cahan ağamirovun məqaləsi dərc olunmuşdur

Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına yeni baxış

Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin baş müəllimi Ağamirov Cahanın “NİZAMİ GƏNCƏVİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞINA YENİ BAXIŞ” adlı məqaləsi dərc olunmuşdur.