“Dünyanın bir ucundan o biri ucuna” mövzusunda açıq dərs keçirildi

Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Aytənin Tərcüməçinin yazı vərdişləri fənnindən Tərcumə I kurslarda “Dünyanın bir ucundan o biri ucuna” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.