“Gələcək bizə sürpriz olacaq” mövzusunda açıq dərs keçirildi

Kafedra:-Leksika və ölkəşünaslıq

İngilis dili müəllimliyi II- kurs

Fənn:-Xarici dil bacarıqları

Mövzu:-Gələcək bizə sürpriz olacaq

Müəllim:  Məmmədova Süsanə