açıq dərs

Kafedra:-Leksika və ölkəşünaslıq

İxtisas:-Tərcümə-I kurs

Fənn:-Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri

Mövzu:-Söz və cümlə vurğusu

Müəllim:- Hacıyeva Urqiyə Fərhad qızı