Açıq dərs

13.11.2018-ci il tarixdə “Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi”kafedrasının müəllimi Rzayeva Zümrüd Elyon qızının İngilis dili ixtisası rus bölməsi II kurslarda İngilis dilinin fonetikası fənnindən “Mürəkkəb xüsusi sualların intonasiyası” mövzusu üzrə açıq dərsi olmuşdur.