Seminar

Qrammatika və ingils dilinin tədrisi kafedrasında növbəti semestrə hazırlıq məqsədilə əlaqədar seminar keçirilmişdir. Seminarda müəllimlərin təklifləri, sərbəst işlərin slaydların təqdimatı, müəllimlərin elmi işlərinin mövzüları və başqa məsələlər müzakırə edilmişdir

?

?